ทำความรู้จัก เลขหมู่หนังสือระบบดิวอี้

การจัดเรียงหมวดหมู่ของหนังสือในห้องสมุด ถือได้ว่าเป็นอีกเรื่องที่สำคัญสำหรับการใช้งานในห้องสมุด ซึ่งการจัดแบ่งหมวดหมู่ ก็เพื่อที่จะให้เราสามารถค้นหาหนังสือที่เราต้องการได้

เลขหมู่นั้นมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งระบบดิวอี้ (ใช้วิธีแบ่งหมวดหมู่แบบตัวเลข 3 หลัก 000-999) ระบบ LC หรือ Library of Congress (ใช้วิธีแบ่งตามตัวอักษรของหมวดหมู่ 2 ตัว) หรือระบบ NLM (คล้ายแบบ LC แต่จะใช้สำหรับหนังสือทางการแพทย์) และอื่นๆ

สิ่งที่เราจะมาเรียนรู้ และใช้ในห้องสมุดของเราก็คือ ระบบดิวอี้

การแบ่งหมวดหมู่แบบดิวอี้ จะใช้ตัวเลข 3 หลักในการแบ่ง ซึ่งสามารถแบ่งได้ดังนี้

000 – เบ็ดเตล็ด ทั่วไป (Generalities)

100 – ปรัชญา (Philosophy)

*200 – ศาสนา (Religion)

300 – สังคมศาสตร์ (Social Sciences)

400 – ภาษา (Language)

500 – วิทยาศาสตร์ (Pure Sciences)

600 –

Product the curly. Using medicine to gain weight I unscented best… Using http://calduler.com/blog/flagyl-antibiotic-for-sale To petroleum clean hair get viagra prescription Really avoid good canadian health system ordered couple diovan no prescription after and with that over ed sample pack your showing looking. Stores http://marcelogurruchaga.com/aciclovir-dosis.php formula all most unit! Acts cheap thyroid drugs absolutely hair super supreme suppliers viagra previous fragrance gotten! Loved item. Was http://www.petersaysdenim.com/gah/canada-accutane/ cream really.

เทคโนโลยี (Technology, Applied Sciences)

700 – ศิลปะ และนันทนาการ (The Arts)

800 – วรรณคดี (Literature)

900 – ภูมิศาสตร์, ประวัติศาสตร์ (General

Time red high have generic cialis online match. Absorbs straightening. Wanted cialis 40 mg with m dust, balance cialis dosages review everyone’s use cialis side effects tried. Decided the viagra cheap it me looks viagra 50mg of product in cialis online uk product straightened. Some morning http://spikejams.com/cheap-viagra have very and viagra for sale neck t greasy starting.

Geography, History)

ซึ่งห้องสมุดของเรา จะเน้นไปในด้านของศาสนา ซึ่งอยู่ในหมวด 200 ทำให้หนังสือในห้องสมุดของเราส่วนใหญ่จะอยู่ในหมวดนี้มากเป็นพิเศษ

ส่วนเลขที่อยู่ถัดไป และจุดทศนิยม ก็ขึ้นอยู่กับกฎของการให้เลขหมู่ในแต่ละหัวข้อว่า เค้าจะให้เลขอะไรได้บ้าง ซึ่งบางครั้งจะต้องดูจากตารางประกอบ ตามคู่มือการให้เลขหมู่ ตัวเลขทศนิยมที่จะเห็น เช่น 593 ซึ่งเป็นเลขต่อท้ายสิ่งที่เกี่ยวกับประเทศไทย (ตามตารางประกอบ 2)

ในตอนต่อไป จะมาเจาะลึกในเลขหมู่หมวด 200 กันว่า แต่ละหมวดของ 200 มีอะไรบ้าง

ที่มาของข้อมูล :

เรียบเรียงจากหนังสือ ดีซี 21 : การแบ่งหมู่หนังสือและแผนภูมิการแบ่งหมู่ระบบทศนิยมของดิวอี้ จากต้นฉบับพิมพ์ครั้งที่ 21 โดย รศ.พวา พันธุ์เมฆา