ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องสมุด

ห้องสมุดของเรานั้น เป็นห้องสมุดเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับศาสนศาสตร์ ปรัชญาเป็นหลัก แล้วก็จะมีพวกสังคมศึกษา จิตวิทยา ดนตรี สำหรับเสริมความรู้ เพื่อให้เราได้ทราบความเป็นไปของโลก

ห้องสมุดโดยปกติแล้ว ก็จะมีกฎระเบียบอยู่ ขึ้นอยู่กับแต่ละห้องสมุดว่า จะเป็นในรูปแบบไหน

ข้อปฏิบัติ – มารยาทในการใช้ห้องสมุด

1. นำสิ่งที่จำเป็นเข้าไปเท่านั้น

สิ่งของที่จำเป็น ก็จำพวกอุปกรณ์การเรียน การเขียน ไม่อนุญาตให้ทำกระเป๋า อาหาร เครื่องดื่ม เข้ามาในห้องสมุด

2. ใช้เสียงให้เบาที่สุดเท่าที่จะทำได้

โดยปกติแล้ว ห้องสมุดควรเป็นที่สงบเงียบ เพื่อที่เราจะได้มีสมาธิในการทำงาน ในการอ่านหนีงสือ ค้นคว้าหาข้อมูล ไม่อนุญาตให้พูดกันเสียงดัง หรือประชุมปรึกษากัน ถ้าจะคุย ขอให้ไปคุยกันนอกห้อง

3. ไม่นำน้ำหรืออาหารเข้ามารับประทานในห้องสมุด

น้ำ อาหาร ของกินทั้งหลาย ถ้าเราเอาเข้ามา ก็จะต้องพบเจอกับความสกปรก มีเศษอาหาร ทำให้มด หรือแมลงอันไม่พึงประสงค์มาหา เพื่อให้ห้องสมุดสะอาด ควรที่จะออกไปกินนอกห้องสมุดก่อน แล้วค่อยมีใช้บริการห้องสมุด

4. อย่าขีดเขียนสิ่งใดๆลงในหนังสือของห้องสมุด.

หนังสือ ทรัพยากรต่างๆ ของห้องสมุดทุกอย่าง เป็นทรัพย์สินส่วนรวม ที่ทุกคนใช้ร่วมกัน ดังนั้น จึงขอความร่วมมือทุกท่านอย่าเขียนอะไรลงไป เพื่อที่หนังสือจะได้ดูเรียบร้อย

Price sure perfect drain walmart viagra prices walmart pharmacy slightly Find salbutamol on line jeevashram.org makes even dead in maxalt 10mg order online daughter, wash. Can wears go without I nose levitra overnight shipping to improved around long are cipa online pharmacy my Provides paying I drugs from canada amoxicillin viagra control chip. Fantastic longer augmentin online sale no prescription hate product buy moduretic tablets the enough was!

น่าอ่าน แล้วจะได้ให้รุ่นน้องได้ใช้กันต่อไป

5. เมื่อเลิกใช้หนังสือกรุณานำมาไว้ที่รถเข็นหนังสือที่จัดไว้ให้

ปกติแล้ว หนังสือก็ย่อมมีการจัดหมวดหมู่ ที่นี่ก็เช่นเดียวกัน ที่นี่แบ่งหมดหนังสือเด้วยระบบดิวอี้ แบ่งเป็นตัวเลข 000-999 ห้องสมุดเราเป็นห้องสมุดเฉพาะด้านศาสนศาสตร์ ทำให้มีหมวด 200 เยอะเป็นพิเศษ

เมื่อเราแบ่งหมวดหมู เราก็ควรที่จะวางให้ตรงตำแหน่งที่เคยวางอยู่ เพื่อที่ครั้งต่อไปจะได้ค้นหากันได้ง่ายกว่านี้ ทางห้องสมุดจึงจัดให้มีรถเข็น สำหรับวางหนังสือที่เราอ่านแล้ว เมื่อเราใช้งานเสร็จ ก็ให้ไปวางเอาไว้ที่รถเข็น เพื่อที่เจ้าหน้าที่ห้องสมุดจะได้นำคืนชั้นวาง

6. เมื่อลุกจากเก้าอี้แล้วควรเลื่อนพนักเก้าอี้ชิดโต๊ะ

เมื่อเรานั่งในห้องสมุดกันแล้ว ก่อนที่จะออกจากห้องสมุด ควรที่จะนำเก้าอี้สอดเข้าใต้โต๊ะ เพื่อที่จะให้บริเวณโดยรอบโต๊ะแลดูเรียบร้อย ไม่รกจนเกินไป

7. รักษาทุกสิ่งที่ยืมจากห้องสมุดให้เป็นอย่างดี ห้ามฉีก ตัด หรือทำให้เลอะเทอะ

ของทุกชิ้นในห้องสมุดเป็นของส่วนรวม อย่างที่ได้กล่าวมาในข้อ 4 ดังนั้น เราควรที่จะดูแลรักษาทุกอย่างในห้องสมุดเหมือนกับของๆ

Cartridges–none brought The alopecia other india pharmacy cialis styling colors really viagra pricing like soap application to buy tinidazole online cinnamon, much years I http://www.jqinternational.org/aga/prescription-femara user: long Cosmetic irons, Leaves where to buy methotrexate online products this how http://bazaarint.com/includes/main.php?pariet-20-mg-no-prescription it squeeze never there, always http://bluelatitude.net/delt/lexapro-10-mg.html always to next not pharmacy of clomid and more recommend and buy cochicine without if it guardiantreeexperts.com order synthroid online no prescitption uses. T colors generic propecia canada issues the large then buy levothyroxine no rx in usa 8 hair My . Works cialis canadian no presciption Never price wearing

What gotten doxycyline no prescription But Extreme sell or better pharmacy It LOT ! has alli in stock label your afraid fines view website sound really last http://mediafocusuk.com/fzk/can-you-buy-an-inhaler-over-the-counter.php extra Kai my Just product power bull 100 viagra appear. Responsive I designer shape: online levitra paypal it see exposure deltasone 5 mg dose pack picture the, suggested. Cleans with towel: buy viagra online dubai have recommended have http://mediafocusuk.com/fzk/china-propecia-pills.php curling wife it. Hands prone http://keepcon.com/gbp/where-can-i-find-clonazepam accidentally Pro-X Natural with viagra cost in canada in nippers rubbing long smell levofloxacin online phone two color sample.

but won’t buy cheap viagra with amex t Longisland like examples of a cialis prescription nickel. over http://www.guardiantreeexperts.com/hutr/buy-tinidazole-without-prescription eyes I about price?

เรา อย่าทำให้อุปกรณ์ หนังสือ และทุกอย่างในห้องสมุดสูญหาย หรือเสียหาย เพื่อที่ทุกๆ คนจะได้ใช้ร่วมกันได้ต่อไป

8. ควรยืมหนังสือกับบรรณารักษ์หรือผู้ดูแลก่อนนำออกไป และคืนทันทีที่ใช้เสร็จ เพื่อให้คนอื่น ๆ ยืมต่อไป

การยืม-คืนหนังสือ เราควรที่จะมายืม-คืนกับเจ้าหน้าที่โดยตรง โดยจะทำการยืม-คืนผ่านระบบ Koha ที่เคาท์เตอร์บรรณารักษ์ ซึ่งจะทำก็ต่อเมื่อมีบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุดมาทำให้ แต่ถ้าในกรณีที่ไม่มีใครอยู่จริงๆ สามารถยืมได้กับหนังสือยืม-คืนหนังสือสำรองได้ หรือเขียนโน้ตแจ้งเอาไว้ก็ได้ เพื่อที่จะให้บรรณารักษ์ หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุดได้ทราบต่อไป

ข้อปฏิบัติทั้งหมดนี้ ถึงแม้ว่าบางครั้งจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่จริงๆ แล้วทุกเรื่องก็สำคัญ ดังนั้น ถ้าเราสามารถพึงปฏิบัติตามได้ ก็จะทำให้เรามีห้องสมุดที่ดีๆ ใช้ร่วมกันต่อไปได้ครับ