ขอความร่วมมือทำแบบสอบถามห้องสมุด (1/2562)

ในตอนนี้ก็ใกล้จะหมดเทอมแรกของปีการศึกษา 2562 แล้ว จึงขอความร่วมมือนักศึกษา ป.ตรีทุกคนทำแบบสอบถามของห้องสมุด เพื่อที่เราจะได้รับรู้ความคิดเห็น ความต้องการ คำแนะนำหรือติชมจากทุกคน และนำไปปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือพัฒนาห้องสมุดไปในทางที่เหมาะสมกันต่อไป โดยสามารถเข้าไปได้ที่

แบบสอบถามเพื่อการพัฒนาห้องสมุด 1/2562

หากต้องการสแกนเป็น QR Code เพื่อสแกน สามารถสแกนได้ที่นี่