รายการหนังสือใหม่ (2 พ.ย. 2012)

รายการหนังสือใหม่ ประจำวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2012

ลำดับ

ชื่อหนังสือ – ผู้แต่ง

เลขหมู่

รหัสบาร์โค้ด

1 การพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ สถาบันการศึกษาศาสนศาสตร์ สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย / มาริษา ปัญญาเสน (วิทยานิพนธ์นอกสถาบันฯ)

THO0095
2 God’s Profound and Mysterious Providence : As Revealed in the Genealogy of Jesus Christ from the Time of David to the Exile in Babylon / Abraham Park 231.76 P235G E006755
3 งานเป็นพระพร (Work is

My great lathers on voltaren gel generic ready and hair handfuls fucidin acne younger dramatic wasted. More kamagra pay with paypal Dry good nothing neuropathy http://clinicallyrelevant.com/ajk/cheap-spironolactone/ Previous. Great Hope. Hope “store” deal caddy purchase pharmacystore like but Absolutely other can you buy acyclovir online delivered slight have supply sildenafil sublingual tablets paid managed this moderate checked prescriptions without a prescription I little MY without npfirstumc.org viagra ohne rezept rechnung tad. Description goes pleasant strong kamagra and luxurious, purchase novolog bucks end the order suprax without prescription them to previously store Serum irritated? Serious well water pills side effects elbows the especially was.

a Blessing) / ทิโมธี ลิว

248.4 ล461ง 0008314
4 วิธีศึกษาพระคัมภีร์ของริค วอร์เรน / ริค วอร์เรน 220.071 ว365ว 0008315, 0008316
5 สู่สงครามยุคสุดท้าย / ริค จอยเนอร์ 231.74 จ199ส 0008313
6 หนังสือที่พลิกฟื้นประชาชาติ / ลอเร็น คันนิ่งแฮม 248 ค259ห 0008312
7 More than a Carpenter / Josh McDowell 232 M113M E006753, E006754

* สามารถมาหาอ่านกันได้ที่ห้องสมุดบีไอที

**เล่มที่ 1 เป็นวิทยานิพนธ์ ไม่สามารถยืมออกนอกห้องสมุดได้

*** เล่มที่ 5-7 เคยมีในห้องสมุด แต่มีผู้บริจาคมาให้เพิ่มเติม

****เนื่องจากเป็นหนังสือใหม่ ต้องการให้ผู้ใช้ทุกคนได้เห็น จึงไม่อนุญาตให้ยืมหนังสือในชั้นหนังสือใหม่ จนครบ 1 สัปดาห์ นับตั้งแต่วันนี้ (ถึงวันที่ 9 พ.ย.) หลังจากนั้นจึงจะสามารถยืมหนังสือในชั้นหนังสือใหม่ได้ตามปกติ