รายการหนังสือใหม่ของห้องสมุด 14 พ.ค. 2013

[pdf http://www.theology.ac.th/wp-content/uploads/2013/05/รายชื่อหนังสือใหม่-14-พ.ค.2013_edit.pdf]