ขอความร่วมมือทำแบบประเมินผลห้องสมุด 1/2560

ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกชั้นปี ร่วมประเมินผลการดำเนินงานห้องสมุด ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (2017) โดยให้เข้าร่วมประเมินผล ดังนี้

นักศึกษา ป.ตรี เข้าไปประเมินผลที่

https://bit.ly/bitlib1-60-a

นักศึกษา M.Div. เข้าไปประเมินผลที่

https://bit.ly/bitlib1-60-b

ขอให้นักศึกษาทุกท่าน ทุกชั้นปี ประเมินผลให้เสร็จก่อนสอบปลายภาคด้วย

ขอพระเจ้าเสริมกำลังทุกท่านครับ