รายการหนังสือใหม่ของห้องสมุด (22 ม.ค. 2013)

[pdf=http://www.theology.ac.th/wp-content/uploads/2014/01/รายชื่อหนังสือใหม่-22-ม.ค.2014.pdf]