รายการหนังสือใหม่ของห้องสมุด (29 พ.ย. 2013)

[pdf=http://www.theology.ac.th/wp-content/uploads/2013/11/รายชื่อหนังสือใหม่-29-พ.ย.2013.pdf]