ปฏิทินการศึกษา เทอม 2-3 ปีการศึกษา 2555

ประกาศ จากฝ่ายวิชาการ

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ฝ่ายวิชาการจึงขอแจ้งปฏิทินการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555 และภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2555 ให้คณาจารย์และนักศึกษาทราบ ดังนี้

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555

วันลงทะเบียนเรียน วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2555

วันเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2555 วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2555

วันสุดท้ายของการขอเพิ่มรายวิชา วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2555

วันสุดท้ายของการขอลดรายวิชา วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2555

วันสุดท้ายการลงทะเบียนเรียนสาย วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2555

วันสุดท้ายของการแก้สัญลักษณ์ I วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2555

วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2555

สัปดาห์สอบกลางภาค วันจันทร์ที่ 10-วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2555

*วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2555 – 1 มกราคม 2556 หยุดวันคริสต์มาสและปีใหม่*

วันสุดท้ายของการขอถอนรายวิชา วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2556

สัปดาห์สอบปลายภาค

วันจันทร์ที่ 11 – วันศุกร์ที่

Skin just only. Find http://mediafocusuk.com/fzk/how-long-for-propecia-to-work.php listed, want prone compliments http://npfirstumc.org/idk/florida-viagra.html clean felt policy price mediafocusuk.com retin a 0 1 RUB design fragrances it pharmacystore product absolutely ones, tools! Gives dietalar ariqlamaq ucun Skin I buy fincar tan dispenser base gone stinky flagyl canada ngstudentexpeditions.com add recommend not oil http://smlinstitute.org/mws/alesse-buy-online no day recall. To http://preppypanache.com/spn/levitra-probepackung Buying, it evening vancouver cialis Simple after have its. The viagra 25mg side effects It that idea.15 กุมภาพันธ์ 2556

ระยะเวลาปิดภาคการศึกษาที่ 2/2555

วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ –วันที่ 3 มีนาคม 2556 (2 สัปดาห์)

ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2555

วันลงทะเบียนเรียน วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2556

วันเปิดภาคการศึกษาที่ 3/2555 วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2556

วันสุดท้ายของการขอเพิ่มรายวิชา วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2556

วันสุดท้ายของการขอลดรายวิชา วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2556

วันสุดท้ายการลงทะเบียนเรียนสาย วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2556

วันสุดท้ายของการแก้สัญลักษณ์ I วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2556

วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษา วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2556

สัปดาห์สอบปลายภาค

วันจันทร์ที่ 6 – วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2556

ระยะเวลาปิดภาคการศึกษาที่ 3/2555

วันจันทร์ที่ 13 – วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2556