อ.อภิชาติ

รักษาการคณบดี

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
อาจารย์หมวดชีวิตจิตวิญญาณ

M.S.(Psychology), Ramkhamhaeng University
M.Div., Bangkok Institute of Theology
B.Pol.SC., Sukhothai Thammathirat Open University
B.Th., Bangkok Institute of Theology

อ.แซม

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่างประเทศ
และอาจารย์หมวดศาสนศาสตร์ระบบ

B.S. (Mathematics),Hardin-Simmons University,USA
Th.M. (Bible Exposition), D.Min., Dallas Theological Seminary,USA

A.เอมมี่

หัวหน้าฝ่ายบริหาร

M.A. (Bangkok Institute of Theology, Thailand)
MBA (SolBridge International School of Business, Daejeon, Korea)
B.A. (Whitworth University, WA, USA)

 A ชิน

อาจารย์หมวดศาสนศาสตร์ระบบ

B.D., Presbyterian General Assembly Theological Seminary,Korea
Dip. (World Mission),International Mission School,Korea
S.T.M., Th.D. (World Mission),DallasTheological Seminary,USA

A13 A.Vijitra

อาจารย์หมวดศาสนศาสตร์ระบบ

Th.D. in Systematic Theology (UGST in Yonsei University, Seoul, Korea)
M.Th. in Theology (Trinity Theological College, Singapore)
M.Div. (Bangkok Institute of Theology)
M.D., BSc. (Chulalongkorn University),
Thai Board of Anesthesiology  (The Medical Council of Thailand)

อ.ทัศนา

อาจารย์หมวดดนตรีคริสตจักร

B.R.E. (Church Music), Taiwan Theological College

 

A.นัน

อาจารย์หมวดประวัติศาสตร์คริสตจักร
และฝ่ายบรรณารักษ์ห้องสมุด

B.Ed. (Thai Studies),Srinakarintarawirot University
M.Div.Asia Center for Theological Studies and Mission, Korea
M.Th. (Asian Church History), Trinity Theological College, Singapore
Advanced Diploma (Womanist Theology), Lutheran School of Theology at Chicago

A.เจน

อาจารย์หมวดภาษาอังกฤษ

M.Ed , (TEFL), Chulalongkorn University
M.Div., Bangkok Institute of Theology
B.A. (English), Chulalongkorn University

A.Isacc

อาจารย์หมวดพันธสัญญาเดิม

B.B.L. Payap University
M.Div ., Bangkok Institute of Theology
Th.M. in Old Testament, Torch Trinity Graduate University, Korea

A.วิริยะ

อาจารย์หมวดพันธสัญญาใหม่

BS., King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok
M.Div., Bangkok Bible College and Seminary
Th.M., Princeton Theological Seminary, USA
Th.M., Ph.D. [NT]   Lutheran School of Theology at Chicago, USA

อ.เด่น

อาจารย์หมวดดนตรีคริสตจักร

A.ขนิษฐา

อาจารย์หมวดคริสเตียนศึกษา

A.หน่อย

ผู้ช่วยฝ่ายพัฒนานักศึกษา

A.ป้อน