เอกสารการสมัคร ระดับ M.DIV.

ใบสมัครเรียน M.DIV.(docx)

ใบสมัครเรียน M.DIV.(pdf)

ค่าใช้จ่าย M.DIV. 2017

ตารางเรียน M.DIV.

ใบรับรองจากคริสตจักร