เอกสารการสมัคร ระดับปริญญาตรี

ใบสมัครเรียน ป.ตรี (ไฟล์ PDF สำหรับ Print และเขียนเอง) 

ใบสมัครเรียน ป.ตรี (ไฟล์ PDF สามารถพิมพ์ลงในไฟล์และ Print ออกมาได้) 

ค่าเทอม ป.ตรี ปีการศึกษา 2561

ใบรับรองจากคริสตจักร