คณะคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ที่อยู่: 71 ซ.วชิรธรรมสาธิต 37 ถ.สุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

เบอร์โทร: 02-746-1104

E-Mail: [email protected]

LINE: @wlw4277j