คลิป สัมมนาผู้นำคริสตจักรภาค 7

คลิปวิดีโอ สัมมนาผู้นำคริสตจักรภาค 7 ในหัวข้อ “สร้างสาวกผ่านกลุ่มพระพร” โดยศาสนาจารย์ เอี้ยฉี่เสียง ณ สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2015 เวลา 9:00 – 20:00 น. ช่วงที่ 1 part 1 ช่วงที่ 1 part 2 ช่วงที่ 2 ช่วงที่ 3 ช่วงที่ 4 ช่วงที่ 5

ค่ายเปโตร 2015

นักศึกษาป.ตรี ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายเปโตร  เมื่อวันที่ 17-19 ก.ค. 2015 ณ คริสตจักรไมตรีจิตบางพลี สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ค่ายเปโตร 2015