บันทึกการสัมมนา “ทำไมต้องวาระสุดท้าย”

วีดีโอบันทึกการสัมมนา “ทำไมต้องวาระสุดท้าย”

วิทยากร : ศจ.วิลเลม

เจ เจ กลาสฮาวเออร์ (ผู้เขียนหนังสือ ทำไมต้องอิสราเอล?)

แปลโดย : อศจ.ดร.พญ.วิจิตรา อัครพิชญธร

วันที่ 6 มี.ค. 2014 ณ โรงเรียนไทยคริสเตียน เวลา 18.30 – 20.30 น.