[Photo] กิจกรรมออกกำลังกายยามเย็น 2563

กิจกรรมออกกำลังกายยามเย็น โดยส่งเสริมให้นักศึกษาได้ดูแลสุขภาพของตนเองในการออกกำลังกาย หลังเสร็จสิ้นการเรียนในแต่ละวัน