[2019-03-01] นักศึกษาปี 4 ศึกษาดูงาน รพ.กรุงเทพคริสเตียน ครั้งที่ 2

ในวันที่ 1 มี.ค. 2019 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานฝ่ายศาสนกิจที่ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน เป็นครั้งที่ 2 ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้นักศึกษาได้สัมผัสกับงานฝ่ายศาสนกิจของโรงพยาบาลมากขึ้น โดยที่นักศึกษาบางคนได้มีโอกาสแบ่งปันพระวจนะกับแผนกต่างๆในโรงพยาบาล เช่น แผนกฉุกเฉิน แผนกรักษาความปลอดภัย แผนกโภชนาการ เป็นต้น ทั้งยังได้เข้าไปเยี่ยมเยียนผู้ป่วยและอธิษฐานเผื่อผู้ป่วยเป็นรายบุคคล การลงพื้นที่ครั้งนี้ทำให้นักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์มากขึ้นในการรับใช้พระเจ้าในองค์กรหรือหน่วยงานที่ต่างออกไปจากคริสตจักร ซึ่งเป็นแนวทางในการรับใช้พระเจ้าได้ดีและกว้างขวางมากยิ่งขึ้น