[2019-01-14] กิจกรรม “ตำบันเทิง”

ในวันจันทร์ 14 มกราคม 2019 คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาฝ่ายโภชนาการได้จัดกิจกรรม “ตำบันเทิง” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้ความสามารถในการทำอาหาร การทำงานเป็นทีม และเพื่อสร้างความสนุกสนานในการแข่งขันทำอาหาร ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยสีสัน ความชื่นชมยินดี และการสามัคคีธรรมร่วมกันบนโต็ะอาหารในครอบครัวของพระคริสต์