วิชา แสงสุดท้ายที่ปลายอุโมงค์ (05/02/2019)

การเรียนการสอนวิชา “แสงสุดท้ายที่ปลายอุโมงค์” ได้เริ่มต้นเรียนแล้ว เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2019 ที่ผ่านมา ณ คริสตจักรที่ 2 สามย่าน