รำอวยพรงาน 2018 Combined Regional Leaders Motivational Camp

ทางคณะ ได้ส่งตวแทนนักศึกษาร่วมรำอวยพรในงาน 2018 Combined Regional Leaders Motivational Camp เมื่อ 11 ก.ย. 2018 ที่ผ่านมา