ถวายบทเพลงพิเศษ ช่วงนมัสการพระเจ้า เนื่องในวันระลึกก่อตั้ง ม.คริสเตียน

คณะคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้ส่งคณะนักร้องนักศึกษาจำนวน 35 คนเข้าร่วมถวายบทเพลงพิเศษในการนมัสการพระเจ้า เนื่องในวันระลึกก่อตั้งมหาวิทยาลัยคริสเตียน ในวันที่ 7 กันยายน 2017 ในบทเพลง “Build on the Rock” ฝึกซ้อมโดย อาจารย์ ดร. วิภาต วิบูลย์ภานุเวช