การนมัสการระลึกวันสิ้นพระชนม์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ในวันที่ 13 ตุลาคม 2017 คณะคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน จัดการนมัสการเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เทศนาโดยอาจารย์ฤกษ์สิน เขมสุนทร ในหัวข้อ “แบบอย่างของพระราชา” จากพระธรรมปัญญาจารย์ 7:1-4 จากนั้นเป็นการ การชมคลิปวีดิโอรำลึกเหตุการณ์ 13 ตุลาคม 2559 การร่วมกันร้องเพลง “ในหลวงของแผ่นดิน” และบทเพลงพระราชนิพนธ์ “ความฝันอันสูงสุด” จากนั้นครูศาสนาวิริยะ ทิพยวรการกูร ได้นำที่ประชุมอธิษฐานเผื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันและพระบรมวงศานุวงศ์ เผื่อประเทศไทย และพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ และร่วมกันยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที