กิจกรรมเสริมทักษะแห่งสุข สู่การพัฒนาความเป็นผู้นำยุคใหม่

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2017 อาจารย์ญาณิศา จันทร์เส็ง ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยพายัพ ได้มาบรรยายเชิงปฏิบัติการแก่นักศึกษา ในหัวข้อ “เสริมทักษะแห่งสุข สู่การพัฒนาความเป็นผู้นำยุคใหม่” โดยมีการแนะนำทักษะในการจัดการกับความสุข และการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความเป็นผู้นำ