ค่ายปัจฉิมปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปี 2558 9-11 พ.ค. 2016

สามารถดาวน์โหลดรูปได้ ที่นี่
ปัจฉืมนิเทศนักศึกษา 9-11/5/2016