รูปกิจกรรม

 
 
ปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 25/4/59

ปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 25/4/59

Created with flickr slideshow.

 
นมัสการปิดภาคเรียน 22 เม.ย. 2016

นมัสการปิดภาคเรียน 22 เม.ย. 2016

Created with flickr slideshow.

 
รดน้ำขอพร 7 เม.ย. 2016

รดน้ำขอพร 7 เม.ย. 2016

Created with flickr slideshow.

 
กิจกรรมวันรำลึกอาหารมื้อสุดท้าย 24 มี.ค. 2016

กิจกรรมวันรำลึกอาหารมื้อสุดท้าย 24 มี.ค. 2016

Created with flickr slideshow.

 
จ้าวพระคัมภีร์ 21 มี.ค. 2016

จ้าวพระคัมภีร์ 21 มี.ค. 2016

Created with flickr slideshow.

 
กิจกรรม BIT’s Got Talent 7 มี.ค. 16

กิจกรรม BIT’s Got Talent 7 มี.ค. 16

กิจกรรม BIT’s Got Talent โดยมีคณะกรรมการ 3 ท่าน คื […]

 
Christmas BIT 10 ธ.ค. 2015

Christmas BIT 10 ธ.ค. 2015

 
คณบดีพบนักศึกษา 30 พ.ย. 2015

คณบดีพบนักศึกษา 30 พ.ย. 2015

 
สัมมนาผู้นำคริสตจักรภาค 7 ในหัวข้อ “สร้างสาวกผ่านกลุ่มพระพร”  26 ต.ค. 2015

สัมมนาผู้นำคริสตจักรภาค 7 ในหัวข้อ “สร้างสาวกผ่านกลุ่มพระพร” 26 ต.ค. 2015

สัมมนาผู้นำคริสตจักรภาค 7 ในหัวข้อ “สร้างสาวกผ่านก […]

 
Worship Night 19 ต.ค. 2015

Worship Night 19 ต.ค. 2015