รูปกิจกรรม

 
 
ค่ายอาสาพัฒนา Power of Love 2016 28 เม.ย. – 5 พ.ค. 2016

ค่ายอาสาพัฒนา Power of Love 2016 28 เม.ย. – 5 พ.ค. 2016

ค่ายอาสาพัฒนา power of love 2016 ณ.คริสตจักรแสงสว่ […]

 
ค่ายปัจฉิมปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปี 2558 9-11 พ.ค. 2016

ค่ายปัจฉิมปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปี 2558 9-11 พ.ค. 2016

Created with flickr slideshow.

 
ปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 25/4/59

ปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 25/4/59

Created with flickr slideshow.

 
นมัสการปิดภาคเรียน 22 เม.ย. 2016

นมัสการปิดภาคเรียน 22 เม.ย. 2016

Created with flickr slideshow.

 
รดน้ำขอพร 7 เม.ย. 2016

รดน้ำขอพร 7 เม.ย. 2016

Created with flickr slideshow.

 
กิจกรรมวันรำลึกอาหารมื้อสุดท้าย 24 มี.ค. 2016

กิจกรรมวันรำลึกอาหารมื้อสุดท้าย 24 มี.ค. 2016

Created with flickr slideshow.

 
จ้าวพระคัมภีร์ 21 มี.ค. 2016

จ้าวพระคัมภีร์ 21 มี.ค. 2016

Created with flickr slideshow.

 
กิจกรรม BIT’s Got Talent 7 มี.ค. 16

กิจกรรม BIT’s Got Talent 7 มี.ค. 16

กิจกรรม BIT’s Got Talent โดยมีคณะกรรมการ 3 ท่าน คื […]

 
Christmas BIT 10 ธ.ค. 2015

Christmas BIT 10 ธ.ค. 2015

 
คณบดีพบนักศึกษา 30 พ.ย. 2015

คณบดีพบนักศึกษา 30 พ.ย. 2015