รูปกิจกรรม

 
 
เดินเทิดพระเกียรติวันแม่ 12-8-16

เดินเทิดพระเกียรติวันแม่ 12-8-16

FacebookTwitterGoogle+Line

 

กิจกรรมการเรียนรู้การคัดแยกขยะ – การทำน้ำหมักชีวภาพ 11-7-16

Created with flickr slideshow. FacebookTwitterGoog […]

 
ค่ายอาสาพัฒนา Power of Love 2016 28 เม.ย. – 5 พ.ค. 2016

ค่ายอาสาพัฒนา Power of Love 2016 28 เม.ย. – 5 พ.ค. 2016

ค่ายอาสาพัฒนา power of love 2016 ณ.คริสตจักรแสงสว่ […]

 
ค่ายปัจฉิมปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปี 2558 9-11 พ.ค. 2016

ค่ายปัจฉิมปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปี 2558 9-11 พ.ค. 2016

Created with flickr slideshow. FacebookTwitterGoog […]

 
ปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 25/4/59

ปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 25/4/59

Created with flickr slideshow. FacebookTwitterGoog […]

 
นมัสการปิดภาคเรียน 22 เม.ย. 2016

นมัสการปิดภาคเรียน 22 เม.ย. 2016

Created with flickr slideshow. FacebookTwitterGoog […]

 
รดน้ำขอพร 7 เม.ย. 2016

รดน้ำขอพร 7 เม.ย. 2016

Created with flickr slideshow. FacebookTwitterGoog […]

 
กิจกรรมวันรำลึกอาหารมื้อสุดท้าย 24 มี.ค. 2016

กิจกรรมวันรำลึกอาหารมื้อสุดท้าย 24 มี.ค. 2016

Created with flickr slideshow. FacebookTwitterGoog […]

 
จ้าวพระคัมภีร์ 21 มี.ค. 2016

จ้าวพระคัมภีร์ 21 มี.ค. 2016

Created with flickr slideshow. FacebookTwitterGoog […]

 
กิจกรรม BIT’s Got Talent 7 มี.ค. 16

กิจกรรม BIT’s Got Talent 7 มี.ค. 16

กิจกรรม BIT’s Got Talent โดยมีคณะกรรมการ 3 ท่าน คื […]