รูปกิจกรรม

 
 
Christmas BIT 10 ธ.ค. 2015

Christmas BIT 10 ธ.ค. 2015

 
คณบดีพบนักศึกษา 30 พ.ย. 2015

คณบดีพบนักศึกษา 30 พ.ย. 2015

 
สัมมนาผู้นำคริสตจักรภาค 7 ในหัวข้อ “สร้างสาวกผ่านกลุ่มพระพร”  26 ต.ค. 2015

สัมมนาผู้นำคริสตจักรภาค 7 ในหัวข้อ “สร้างสาวกผ่านกลุ่มพระพร” 26 ต.ค. 2015

สัมมนาผู้นำคริสตจักรภาค 7 ในหัวข้อ “สร้างสาวกผ่านก […]

 
Worship Night 19 ต.ค. 2015

Worship Night 19 ต.ค. 2015

 
Walk Together 19 ก.ย. 2015

Walk Together 19 ก.ย. 2015

Walk Together 19 ก.ย. 2015 ดูเพิ่มเติม Facebook BI […]

 
รำลึกพระคุณครู 11 ก.ย. 2015

รำลึกพระคุณครู 11 ก.ย. 2015

รำลึกพระคุณครู 11 ก.ย. 2015

 
สัมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Accountability 10 ก.ย. 2015

สัมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Accountability 10 ก.ย. 2015

สัมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Accountability

 
อบรมการทำพันธกิจคริสตจักร 9 ก.ย. 2558

อบรมการทำพันธกิจคริสตจักร 9 ก.ย. 2558

อบรมการทำพันธกิจคริสตจักร 9/9/2558

 
ทัศนศึกษา ณ สวนเกทเสมนี 8 ก.ย. 2558

ทัศนศึกษา ณ สวนเกทเสมนี 8 ก.ย. 2558

ทัศนศึกษา ณ สวนเกทเสมนี 8 ก.ย. 2558

 
นมัสการเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2558

นมัสการเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2558

นมัสการเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2558