รูปกิจกรรม

 
 
นมัสการเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2558

นมัสการเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2558

นมัสการเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2558

 
กิจกรรมรับน้อง 2558

กิจกรรมรับน้อง 2558

รูปภาพกิจกรรมรับน้อง 2558

 
ค่ายเปโตร 2015

ค่ายเปโตร 2015

นักศึกษาป.ตรี ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายเปโต […]

 
งานวันสงกรานต์ของสถาบันฯ (10 เม.ย. 2015)

งานวันสงกรานต์ของสถาบันฯ (10 เม.ย. 2015)

งานวันสงกรานต์ของสถาบันฯ วันที่ 10 เมษายน 2015 วิธ […]

 
งานกีฬาสีของสถาบัน (6 เม.ย. 2015)

งานกีฬาสีของสถาบัน (6 เม.ย. 2015)

งานกีฬาสีของสถาบันฯ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2015 วิธี […]

 
กิจกรรม แนะแนวการประกอบวิชาชีพ

กิจกรรม แนะแนวการประกอบวิชาชีพ

กิจกรรม:   แนะแนวการประกอบวิชาชีพ วันที่:          […]

 
สัมมนาหลักข้อเชื่อ ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกและโปรเตสแตนท์ ครั้งที่ 12

สัมมนาหลักข้อเชื่อ ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกและโปรเตสแตนท์ ครั้งที่ 12

สัมมนาหลักข้อเชื่อ ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกและ […]

 
PL Camp 2014 “Power of Love”

PL Camp 2014 “Power of Love”

ค่ายอาสาและพัฒนาคุณภาพชีวิต (Power of Love) เมื่อว […]

 
BIT Sport Day 2013

BIT Sport Day 2013

งานกีฬาสีของสถาบันฯ เมื่อวันที่ 23 ต.ค. 2556 &nbsp […]

 
ICB มาเยี่ยมเยียนสถาบันฯ

ICB มาเยี่ยมเยียนสถาบันฯ

International Church of Bangkok มาเยี่ยมเยียนสถาบั […]