รายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมค่ายนักศึกษาศาสนศาสตร์ 2013

รายชื่อนักศึกษาสถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

เข้าร่วมโครงการค่ายนักศึกษาศาสนศาสตร์ สภาคริสตจักรในประเทศไทย  ประจำปี 2013

[pdf http://www.theology.ac.th/wp-content/uploads/2013/08/รายชื่อนักศึกษาค่าย-7-สถาบัน-CCT56.pdf]

เพิ่มเติม

1. เตรียมการแสดง เวลาไม่เกิน 10 นาที พร้อมทั้งข้อคิดจากการแสดง

2. บทเพลงที่ต้องใช้นำและเตรียมการนำนมัสการ

3. บทเพลงมาร์ชสถาบัน

* ขอ นศ.อภิวัฒน์ คำมูลเมือง เป็นผู้ประสานงานกับนักศึกษาที่เข้าร่วมค่ายในครั้งนี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษา อ.ยุทธภัณฑ์ พินิจ