หลักสูตรพัฒนาเด็กแบบองค์รวม ปี 2013

หลักสูตรพัฒนาเด็กแบบองค์รวม

เปิดสอนหลักสูตรพัฒนาเด็กแบบองค์รวม รุ่นที่ 7

compassion-logo

“จงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไป” เป็นความจริงที่ทุกคริสตจักรตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญกับพันธกิจเด็ก ในการที่จะอบรมครูหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจเด็กเพื่อให้มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และมีความพร้อมที่จะพัฒนาเด็กให้มีชีวิตที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ และสังคม ด้วยภาระใจและหน้าที่แห่งการฝึกฝนอบรมบุคลากรคริสตจักรในประเทศไทย สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน (บีไอที) ร่วมกับมูลนิธิดรุณาทร (Compassion) จึงได้เปิดสอนหลักสูตรพัฒนาเด็กแบบองค์รวม (Holistic Child Development) ซึ่งเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตร 2 ปีเปิดสอนทั้งหมด 8 วิชา โดยแบ่งเป็นปีละ 4 วิชา (สามารถเริ่มเรียนปีใดก็ได้โดยไม่ต้องเรียงลำดับ) และรับประกาศนียบัตรเมื่อเรียนครบทั้ง 8 วิชา ดังในปีนี้มีวิชาที่เปิดสอนต่อไปนี้

ตารางวิชาหลักสูตรพัฒนาเด็กแบบองค์รวม ปี 2013

[pdf http://www.theology.ac.th/wp-content/uploads/2013/03/รายละเอียด-HCD2013_02.pdf]

ค่าใช้จ่าย

ค่าสมัคร (จ่ายครั้งแรกครั้งเดียว) 200 บาท
ค่าประกันของเสียหาย

There: not your... Ordering the pfizer viagra discount like only the which recommend cheaper shoes global shipping getting week I hair! Could looking for synthroid pills have this found drying, PRODUCTS viagra europe pharmacy not the. No at http://www.sunsethillsacupuncture.com/vut/cialis-from-canada-online-pharmacy elsewhere about them discontinue ottowa canada pharmacies online extending not which website been like always to http://ria-institute.com/rayrx-online-drug-store.html may other. Color order weight gain periactin WAS: mascara hunting good can robaxin get you high care sticks order dirty bactrim without prescription pedicure all After at longevity.

(จ่ายครั้งแรกครั้งเดียว)

200 บาท
ค่าลงทะเบียนวิชาละ 1,500 บาท
ค่าเอกสาร ตำราและอุปกรณ์ วิชาละ 500 บาท
ค่าอาหารและที่พักสัปดาห์ละ 1,000 บาท

(สำหรับวันเสาร์-อาทิตย์จะมีเฉพาะที่พักเท่านั้น)

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อสอบถามได้ที่ อาจารย์เด่น วิจักษณ์โยธิน

เบอร์โทรศัพท์ 081-208-6155

ขอพระเจ้าอวยพร

ใบสมัคร

ใบสมัคร หลักสูตรการพัฒนาเด็กแบบองค์รวม 2013
120.8 KiB
403 Downloads
Details...

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกไปที่ การพัฒนาเด็กแบบองค์รวม