รายการหนังสือใหม่ของห้องสมุด ประจำเดือน ม.ค. 2556

หนังสือใหม่ ไม่อนุญาตให้ยืม ในช่วง 1 สัปดาห์หลังจากวางที่ชั้นหนังสือใหม่ หลังจากนั้นถึงสามารถยืมได้ตามปกติ

*** รายการที่ 4-5 ไม่อนุญาตให้ยืมออก เนื่องจากเป็นวิทยานิพนธ์ และหนังสืออ้างอิง