การเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556 (อัพเดต)

ข้อมูลการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท   :  เดือนมกราคม-มีนาคม 2556

สอบเข้า  ครั้งที่ 1   : วันอังคารที่ 23 เมษายน 2556

ครั้งที่ 2: วันอังคารที่  7 พฤษภาคม 2556

รายละเอียดของหลักสูตร

ปริญญาตรี --> http://www.theology.ac.th/main-course/bachelors-degree

ปริญญาโท --> http://www.theology.ac.th/main-course/masters-degree

รายวิชาที่สอบเข้า

ระดับปริญญาตรี

 1. พระคัมภีร์ :พันธสัญญาเดิม และพันธสัญญาใหม่
 2. ภาษาอังกฤษ
 3. พื้นฐานคอมพิวเตอร์
 4. ภาษาไทย
 5. ความรู้ทั่วไป
 6. สอบสัมภาษณ์

ระดับปริญญาโทกลุ่มวิชาเอกเทววิทยา

 1. พระคัมภีร์ :พันธสัญญาเดิม และพันธสัญญาใหม่
 2. ภาษาอังกฤษ
 3. พื้นฐานคอมพิวเตอร์
 4. สอบสัมภาษณ์

ระดับปริญญาโทกลุ่มวิชาเอกพันธกิจคริสตจักร (สำหรับผู้ที่จบการศึกษาจากสถาบันฯอื่นๆ)

 1. พระคัมภีร์ :พันธสัญญาเดิม และพันธสัญญาใหม่
 2. ภาษาอังกฤษ
 3. พื้นฐานคอมพิวเตอร์
 4. ศาสนศาสตร์ระบบ
 5. ประวัติศาสตร์คริสตจักร
 6. สอบสัมภาษณ์

ระดับปริญญาโทกลุ่มวิชาเอกพันธกิจคริสตจักร (สำหรับผู้ที่จบการศึกษาจากบีไอที)

 1. ภาษาอังกฤษ
 2. พื้นฐานคอมพิวเตอร์
 3. สอบสัมภาษณ์

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามนี้ครับ   

ปริญญาตรี

ปริญญาโท