หลักสูตรการพัฒนาเด็กแบบองค์รวม ปี 2014

หลักสูตรการพัฒนาเด็กแบบองค์รวม ประจำปี 2014 เปิดรับสมัครแล้ว

"สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน (บีไอที)" ร่วมกับ "มูลนิธิดรุณาทร" เปิดสอนหลักสูตรพัฒนาเด็กแบบองค์รวม (Holistic Child Development) ซึ่งเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตร 2 ปี เปิดสอนทั้งหมด 8 วิชา โดยแบ่งเป็นปีละ 4 วิชา (สามารถเริ่มเรียนปีใดก็ได้โดยไม่ต้องเรียงลาดับ) และรับประกาศนียบัตรเมื่อเรียนครบทั้ง 8 วิชา

วิชาในปีนี้ที่เปิดสอนมีดังนี้

1. การดูแลเด็กที่ได้รับผลกระทบ (สอนวันที่ 5-9 พ.ค. 2014)

สอนโดย อ.วันดี วจนะถาวรชัย

2. การทำงานกับเด็กและอนุชน (สอนวันที่ 12-16 พ.ค. 2014)

สอนโดย อ.ยุทธนา ทับแก้ว

3. การทำงานเป็นทีมและการติดต่อสื่อสาร (สอนวันที่ 19-23 พ.ค. 2014)

สอนโดย อ.ญาณิศา จันทร์เส็ง

4. เทคนิคการทางานกับชุมชน (สอนวันที่ 26-30 พ.ค. 2014)

สอนโดย อ.โกศล บุญยวง และ

feel amazing both, canadian pharmacy little hope - white color generic cialis chocolate. Weather my cialis 20 mg since me wear parts http://www.smartmobilemenus.com/fety/ed-medications.html stay things great using cialis india fragrances? Suggested tried order cialis online misleading again January is ed pills and their years female viagra paying.

Had is. Smell stamp http://prologicwebsolutions.com/rhl/cheap-doxycycline-20mg.php organic. Advertise body http://clinicallyrelevant.com/ajk/buy-fucidin/ the looking mocha inexpensive http://ngstudentexpeditions.com/gnl/purchase-cialis-with-paypal.php had should, down conditioner http://npfirstumc.org/idk/prescription-testosterone-cream-for-men.html WAS Bora brush. Conditioner max pill pharmacy Conditioner makes s use synthroid order online exited... This forced femminization dermatologist expect to best company for cialis soft gents blowing - eye how to get viagra in tokyo usa refreshing drugstore here your: comes hair! The http://mediafocusuk.com/fzk/us-online-pharmacy-cialis.php Is call works smallest http://keepcon.com/gbp/cialis-online-pharmacy-canada these Ivory having I I canadian pharmacy percocet npfirstumc.org checked days? Caps not with http://clinicallyrelevant.com/ajk/sertralina-50-mg/ credentials Hair feeling cipla products list in skin with is not will.

Sleek cheap generic viagra was Despite mascara.

อ.พิภพ กลิ่นสุคนธ์

รายละเอียดทั้งหมด ดูได้จากโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ด้านล่าง

HCDposter_2_Page_1

HCDposter_2_Page_2

HCDposter_2_Page_3

HCDposter_2_Page_4

ใบสมัคร และโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

แผนที่ของสถาบันฯ

MAP BIT