Home » ห้องสมุด » ข่าวสารห้องสมุด » ทำความรู้จัก เลขหมู่หนังสือระบบดิวอี้

 
 

ทำความรู้จัก เลขหมู่หนังสือระบบดิวอี้

 

BIT on Facebook

โพสต์ล่าสุด

คู่มือร่างสนามศึกษา สำหรับการฝึกงานภาคฤดูร้อน

เอกสาร คู่มือร่างสนามศึกษา ในการฝึกปฏิบัติงาน 1/2557 (ภาคฤดูร้อน) เพื่อนักศึกษาจะได้ทราบข้อมูล...

 
บันทึกการสัมมนา “ทำไมต้องวาระสุดท้าย”

บันทึกการสัมมนา “ทำไมต้องวาระสุดท้าย”

วีดีโอบันทึกการสัมมนา “ทำไมต้องวาระสุดท้าย” วิทยากร : ศจ.วิลเลม...

 

รายการหนังสือใหม่ของห้องสมุด (19 มี.ค. 2014)

Share this:FacebookTwitterGooglePinterestEmail

 
 

หากต้องการการอัพเดตข่าวสารของสถาบันฯ สามารถกด Subscribe ได้ตรงนี้ครับ

Join 5 other subscribers

 

การจัดเรียงหมวดหมู่ของหนังสือในห้องสมุด ถือได้ว่าเป็นอีกเรื่องที่สำคัญสำหรับการใช้งานในห้องสมุด ซึ่งการจัดแบ่งหมวดหมู่ ก็เพื่อที่จะให้เราสามารถค้นหาหนังสือที่เราต้องการได้

เลขหมู่นั้นมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งระบบดิวอี้ (ใช้วิธีแบ่งหมวดหมู่แบบตัวเลข 3 หลัก 000-999) ระบบ LC หรือ Library of Congress (ใช้วิธีแบ่งตามตัวอักษรของหมวดหมู่ 2 ตัว) หรือระบบ NLM (คล้ายแบบ LC แต่จะใช้สำหรับหนังสือทางการแพทย์) และอื่นๆ

สิ่งที่เราจะมาเรียนรู้ และใช้ในห้องสมุดของเราก็คือ ระบบดิวอี้

การแบ่งหมวดหมู่แบบดิวอี้ จะใช้ตัวเลข 3 หลักในการแบ่ง ซึ่งสามารถแบ่งได้ดังนี้

000 – เบ็ดเตล็ด ทั่วไป (Generalities)

100 – ปรัชญา (Philosophy)

*200 – ศาสนา (Religion)

300 – สังคมศาสตร์ (Social Sciences)

400 – ภาษา (Language)

500 – วิทยาศาสตร์ (Pure Sciences)

600 – เทคโนโลยี (Technology, Applied Sciences)

700 – ศิลปะ และนันทนาการ (The Arts)

800 – วรรณคดี (Literature)

900 – ภูมิศาสตร์, ประวัติศาสตร์ (General Geography, History)

ซึ่งห้องสมุดของเรา จะเน้นไปในด้านของศาสนา ซึ่งอยู่ในหมวด 200 ทำให้หนังสือในห้องสมุดของเราส่วนใหญ่จะอยู่ในหมวดนี้มากเป็นพิเศษ

ส่วนเลขที่อยู่ถัดไป  และจุดทศนิยม ก็ขึ้นอยู่กับกฎของการให้เลขหมู่ในแต่ละหัวข้อว่า เค้าจะให้เลขอะไรได้บ้าง ซึ่งบางครั้งจะต้องดูจากตารางประกอบ ตามคู่มือการให้เลขหมู่ ตัวเลขทศนิยมที่จะเห็น เช่น 593 ซึ่งเป็นเลขต่อท้ายสิ่งที่เกี่ยวกับประเทศไทย (ตามตารางประกอบ 2)

ในตอนต่อไป จะมาเจาะลึกในเลขหมู่หมวด 200 กันว่า แต่ละหมวดของ 200 มีอะไรบ้าง

ที่มาของข้อมูล :

เรียบเรียงจากหนังสือ ดีซี 21 : การแบ่งหมู่หนังสือและแผนภูมิการแบ่งหมู่ระบบทศนิยมของดิวอี้ จากต้นฉบับพิมพ์ครั้งที่ 21 โดย รศ.พวา พันธุ์เมฆา

Tags: , , , , ,