เอกสารการสมัคร ระดับปริญญาตรี

ใบสมัครเรียน ป.ตรี (PDF)

ค่าเทอม ป.ตรี 2017

ใบรับรองจากคริสตจักร