เอกสารการสมัคร ระดับปริญญาตรี

ใบสมัครเรียน ป.ตรี (docx)

ใบสมัครเรียน ป.ตรี (pdf)

ค่าเทอม ป.ตรี 2017

ใบรับรองจากคริสตจักร