บทเทศนาเมื่อ 7 ธ.ค. 2012 โดย Dr.Takamitsu Muraoka

บทเทศนา เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2012

ณ คณะคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โดย Dr.Takamitsu Muraoka

สามารถดาวน์โหลดไฟล์คำเทศนาได้ที่นี่

บทเทศนา ลูกา 7:36-49 โดย Dr.Takamitsu Muraoka
115.6 KiB
505 Downloads
Details...