บทเทศนาเมื่อ 21 พ.ย. 2012 โดย Dr.Takamitsu Muraoka

บทเทศนา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2012

ณ คณะคริสตศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โดย Dr.Takamitsu Muraoka

บทเทศนา ภาษาไทย

บทเทศนา ภาษาอังกฤษ

สามารถดาวน์โหลดคำเทศนาได้ ที่นี่