บทเทศนาเมื่อ 21 พ.ย. 2012 โดย Dr.Takamitsu Muraoka

บทเทศนา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2012

ณ สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โดย Dr.Takamitsu Muraoka

บทเทศนา ภาษาไทย

[pdf http://www.theologyelearning.org/wp-content/uploads/2012/11/Sermon_21-11-2012.pdf]

บทเทศนา ภาษาอังกฤษ

[pdf http://www.theologyelearning.org/wp-content/uploads/2012/11/Whats-your-name-Added.pdf]

สามารถดาวน์โหลดคำเทศนาได้ ที่นี่